Előtörténetek [Magus] - Rowon

Go down

Előtörténetek [Magus] - Rowon

Témanyitás  Ackenheil on 2013-05-09, 18:24

Kosh Pharko előtörténete

Orhan – a szülőváros
Orhan települése a Hat Város Szövetségében Haddarennimtől dél-keletre fekszik. A Tara-Byr felől nyugatnak folyó víz itt éri el a Gályák-tengerét.
A dél felőli tengeri levegő Orhannál emelkedésre kényszerül a bércek fölé és olykor lassan szemerkélve ki is engedi magából a csapadékot. Ezzel épp elegendő esőzést biztosít a lankákra ültetett olaj és narancs ligeteknek, sőt a tengerről és a folyóról is visszaverődő nap ellenállhatatlanul édessé érleli itt a szőlőt is.
A part felől meredek sziklaszirtként kiemelkedő Őr-hegy a szárazföld irányából lankásabban kapaszkodik felfelé és a lábánál a tara-byr-i folyam is becsatlakozik a sós vízbe. Ezen a hegyen építették fel a környéken lakók Orhan várát, mely öt bástyájával és tíz láb magas falaival kiváló védelmet nyújt.
A vár felől remek kilátás nyílik a tengerre és a szárazföldre egyaránt, melyet a helyőrség élvez ki igazán és a törvény napokon a bíráskodásért felkapaszkodók.

A helyiek ugyanis nem a véd művek közé húzódva élnek, sokkal inkább a vártól északnyugatra. Ott, a homokkal takart parti föveny felől emelkedő kisebb emelkedőre, a Narancs-dombra épült mésszel bekent házaikban. A domb alsóbb szakaszain még az elvadult bozótos, jukka és kaktusz rengeteg az úr, de a házaktól felfelé már - a tovább emelkedő domboldalon - mérnöki pontossággal telepített narancs fák sora húzódik.
Orhan várától keletnek, a folyó partján pedig a szőlő, a túlparton pedig az olajfa ligetek foglalják el a termőterületet. A domboldalban itt már nincs egybefüggő település, hanem szórványosan kiépült gazdaságok pettyezik csak a látóhatárt.
Végezetül pedig ott van még az öreg falu, mely magasabban a hegy felsőbb szakaszainak védelmében bújik meg. Ott találhatóak a kovácsok, fémfeldolgozók, merthogy egy porosodó tárnából csak előkerül még némi érc, ami kiszolgálja a helyi igényeket.

Orhanban, mint a Hat Város Szövettségében általában mindenfelé pyar isteneket imádnak. Legfőképp Antohot. Igaz nem ritka, főleg a part menti úton, helyenként dzsadok számára felálított kegyhely.

A pyart és a dzsadot megértik az itt lakók, akik jobbára nyitott és kedélyes népek, a háború szele, pedig már egy ideje elkerüli őket.
Jellemzően középmagas, erős testalkatú férfiak és buja, mély keblű nők napszítta hajjal alkotják a lakosságot, de a dzsad vér és a kereskedő hercegségek rassza is fellelhető

A város piacán változatos a kínálat, de a nagyobb kereskedő hajók jellemzően üresen érkeznek már a főváros, vagy Haddarennim felől, hogy felpakolhassanak Orhan terményeivel. Kikötőt a homokföveny felől csupán a három móló jelenti, melyek egyikét a helyi halászok csónakjai és kisebb hajói foglalnak el, a másik pedig a város két evezős gályáját pihenteti. A harmadik van fenntartva a kereskedők részére, de a nagyobb hajók nem is nagyon tudnak kikötni a lassan mélyülő vizeken. Azok jellemzően beljebb horgonyoznak és csendes időben apróbb hajókkal viszik oda a szállítmányt. Akinek nincs ideje kivárni ezt a lassabb módszert, azok a hajók mennek Haddarennim felé, ahol gyorsabb a pakolás a mólókhoz fért hajókra, igaz drágább is a kikötői díj.

A város nevének jelentése nem meglepő módon nem más, mint ‘narancs’.

Kutatók Rendje - az apai szál
“Az Ordani tűzvarázslók egyik legfontosabb kapcsolatát a külvilág felé a Kutatók
jelentik. Ezek a tűzvarázslók arra vannak kiképezve, hogy egy régió kultúráját és nyelvét megismerve vándoroljon/kalandozzon az adott ország(ok)ban. Feladatuk a renegátok felkutatása, mindenféle tűzmágia vizsgálata, Tharr és a szakadár Sogronita irányzatok híveinek üldözése és elpusztítása valamint folyamatos informálódás az adott régió politikai/diplomáciai viszonyainak nyomon követése. Küldetésük továbbá a Godoni kultúra elfelejtett, elveszett, esetleg eltulajdonított emlékeinek felkutatása és Ordanba juttatása.
Minden régiónak van egy vezetője, a legnagyobb hatalmú, a régiót a legjobban ismerő Kutató, aki már rendszerint a nemesi házakhoz és az udvarhoz is bejáratos mint Ordan küldötte, diplomatája. Ő felelős a régióban tevékenykedő többi Kutatóért, akik viszont feltétlen engedelmességgel tartoznak neki. Ő dönti el, mikor jutott el valaki arra a szintre, hogy magasabb rangba lépjen és visszatérhessen Ordanba tanulni.

A Kutatók nyolcparancsolata:
1. Feltétlen hűséggel szolgáld Sogront, a Tűzkobrát!
2. Elöljáróid parancsait feltétlen engedelmességgel teljesítsd, még akkor is, ha az életed feláldozásával jár!
3. Minden erőddel üldözd Tharr átkozott híveit és pusztíts el mindenkit, aki a Tűzkobrát Tharr szolgájaként ismeri el!
4. Ölj meg mindenkit, aki Sogron mágiáját arra illetéktelennek tanítja! Illetéktelen mindenki, akit a Nagytanács nem ismer el. Pusztítsd el azon renegátokat, akik megtagadva az engedelmességet elmenekültek kötelességeik elől!
5. Kutass az ősök elfeledett hagyatékai után! Minden ismeret és tárgy mely a birtokodba jut Ordant illeti meg, legyen szó a legegyszerűbb varázstárgyról, vagy a leghatalmasabb ereklyéről.
6. Ismerd meg a lehető legjobban régiód kultúráját, nyelvét, népeit, szokásait, legendáit, történelmét, hogy szükség esetén Ordant a lehető leghatékonyabban szolgáld! Szerezz minél befolyásosabb kapcsolatokat!
7. Ha Ordant támadás éri vagy fenyegeti azonnal térj vissza a város védelmére!
8. Sohase hozz szégyent eszméinkre, iskolánkra és önmagadra! Hatalmaddal ne kérkedj, ha kinyilvánítod akkor annak alapos oka legyen, s ha megtetted mindenki rettegje azt. Kutass és rombolj!”

Forrás: Ordan Könyve

Rougon del Pharko a Kutatók Rendjének éveken át Equasselben szolgálatot teljesítő egyik Keresője volt. A rend három szintjének középső fokán álló Rougon alatt pár Vándor dolgozott, míg ő maga a Hat Város Szövetségében székelő Pusztítónak jelentett közvetlenül.

Rougon ordani tűzvarázsló, kyr vérű tehetős család sarja. Házuk a Parázsliliom nevű szigeten fekszik a város előkelőbb felén tágas belső kerttel és két tiszta emelettel. A del Pharko dinasztia két-három generációja folyamatosan lakja a különböző szárnyakat, majd két tucatnyi főt számláló egész közeli rokonsággal. A Tűzvarázslók rendjébe is többen tartoznak kissebb-nagyobb előkelőségként.

Rougon másodszülöttként kapott kiképzést és végül került előbb a Kereskedő Hercegségekbe, majd onnan át a Hat Város Szövettségébe. Vándorként, majd Keresőként tevékenykedett és minthogy Tharr híveket és renegátokat nem nagyon lelt, idejét főleg varásztárgyak keresésére fordította.

A még nőtlen Rougon del Pharko így jutott el közel a harminchoz Orhan városába, ahol aztán le is telepedett a helyiek közt. Ideje nagyrészét régészeti ásatásokkal töltötte a hegyi elhagyatott falvak és ősi tornyok környékén, melyek még a Kie-Lyron Szövettség idejéből maradtak hátra. Az réges régi épületek mára azonban a kopár dombok feletti magasabb és nyirkosabb fenyvesekkel tarkított hegyek közt minden kíváncsi szem elöli takarásban enyésznek.

Rougon del Pharko egyébiránt sárgás szemű ezüst hajú kyr vérű ordani. Magas, szikár testalkattal és a sok utazástól edzett erőnléttel. Családjáért és Ordanért hűséggel tartozik és a helyi Pusztító, mint közvetlen felettese kiváló emberére akadt személyében.
Azonban évekig távol lenni a családtól és Ordantól embert próbáló feladat, ha az ember nem maga a vasfegyelem megtestesülése. Rougon pedig szerette az életet és Sogron is lángra lobbantotta szívét egy helyi présház- és földesgazda lánya iránt. A lányt végül - a család intelmei alapján uriemberhez méltóan - nőéül vette, mikor szerelmük gyümölcse az asszony hasában megmutatkozott.

Olajfák - az anyai szál
Daeryn Nadia Orhan városának egy tehetősebb gazdálkodó családjában született. Egy idősebb leány- és fiú testvére is lévén ő maga se nem örököl, se nem visz nagy hozományt. Főképp a családi olaj présben dolgozott a lány, és ahogy nőtt, úgy vált a környék egyik legszebb teremtésévé.

Daerynt mindenki kedvelte a környéken. Csengő hangon éneklő, táncoslábú szépség volt, akinek szeme azonban csak azon a fura idegenen akadt, meg, aki hordó számra vásárolta tőlük az olajat és vitte öszvérei hátán fel a hegyekbe.

Kettejük közt a titokban váltott pillantások idővel félős beszélgetésekbe, majd lopott találkozókba torkolltak, mígnem egy szép tavaszi reggel megszületett Kosh.

Kosh Pharko
Kosh Pharkoval hat éves koráig élt még együtt az apja és az anyja együtt családként. Ordan ugyanis egy estén megidézte Rougont, aki rövid időre távozott a lángok közé lépve, majd később el is búcsúzott hosszabb időre szeretteitől.
Daeryn nevelte a gyermeket még négy éven át, mely idő alatt a fiú apja háromszor látogatott el hozzájuk csupán.
Az utolsó látogatás alkalmával azonban a szerelmes házaspár éjszakájának gyümölcse átokkal fogant meg. Az Ordanba visszatérő Rougon nem is sejtette, hogy felesége várandós lett, de még annak híre is késve jutott el hozzá, hogy az anya a leány csecsemővel együtt meghalt a szülés közben.
Ezt a hírt pedig nem más, mint az összecsomagolt tíz év forma kölyök, Kosh Pharko vitte meg, akit anyai nagyapja útra bocsátott a történtek után pár hónappal.
Kosh egy karavánnal utazva kellett elérje Ordant és nagyapja elég pénzt adott a kalmárnak, aki magával vitte - meg tán régebbről is ismerte - így majd egy év alatt eljutott a szigetek városába.
A kyr vérre csak szemében emlékeztető kölyök poros gönceiben beállított a Parázsliliom rezidenciára, ahol apja közbenjárására kénytelen kelletlen befogadta a család.
Bár apja igazán fiaként kezelte, Kosh megtanulta, hogy errefelé majdhogynem másodlagos csupán. És az egyszerű élet a narancs fák tövében és a prés házak körüli játék, vagy a tárnák mélyén a bújócska helyett itt a komolyságé és a fegyelemé volt az úr.
Rougont nemsoká ki is házasította a család egy arra méltónak ítélt jelöltnek - ismét a Hat Város Szövetségébe Equasselbe. Azonban Kosh bármennyire is akart volna, nem térhetett vissza szülő országába.
Ehelyett bekerült Ordan Kutató Rendjének kiképezendő ifjoncai közé, hogy belőle is Vándor, Kereső, vagy egykor akár Pusztító legyen.
A megszokott rituálékon kívül egyéb dolgokat is tanultak, amikre csak egy világlátó embernek szüksége lehet. Idegen kultúrákról és a messzi északról.
Sogron tüzét plántálták szívébe, mely egyébként is mindig forrón lángolt benne.
Megtanulta, hogy Ordanban mindennek helye van. Bár nehezen fér bele a neki kijelöltbe, vagy néha fészkelődnie kell, de végigcsinálta.
Első küldetése atyjához Equasselbe vezetett, ahol rövid időre ismét megtalálta a gyerekkori érzéseket a család összetartó erejéről. Mostoha anyja azonban nem fogadta kegyesen és fattyúként meg is volt bélyegezve többnyire mindenhol.
Keserű emlékekkel, de a szépre emlékezve kérte végül maga Ordanban, hogy elindulhasson a saját Vándor útjára, hogy így szolgálhassa a rendet és a Tűzkobrát. A Tűzkobrát, mely szívében atyján kívül az egyetlen fénylő erőt jelentette, melybe vetett hite minden nehézségen átsegítette eddig. Melynek hatalma felruházta őt a véren keresztül is, hogy parancsoljon a tűznek és a mindent elnyelő fényességnek.
Magányos életnek vágott neki, amikor elindult északnak. Egy lóval és némi pénzzel és élelemmel vágott a Sheralon keresztül Erionnak, majd tovább a Quironeia térségének. A rend rábízott egy kisebb ereklyét, mely talán inkább volt talizmán, hiszen ha sokkal értékesebb volna talán komolyabb kísérettel küldenék fel a tengermellékre. Azt mindig szíve fölött hordva haladt napról napra közelebb, hogy megtalálja az egyik quironeia-i Pusztítót - az adott régió legmagasabb rangú Kutatóját.
Esténként a puszta ég alatt feküdve figyelte Sogron távoli parazsait odafönn és mindig igyekezett belőle kiolvasni a jeleket, hogy vajon mi vár rá a Tűzkobra akaratából...
avatar
Ackenheil
Tollforgató
Tollforgató

Hozzászólások száma : 17
Join date : 2013. Mar. 07.
Age : 37
Tartózkodási hely : Budapest

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.